Skip to content

 

Taekwondo

Taekwondo (TKD) är en modern Olympisk kampsport från Korea, känd för sina dynamiska sparktekniker och har tradition i den Koreanska historien, så långt som 2000 år tillbaka i tiden.
Taekwondo är uppbyggt av tre ord: Tae, Kwon och Do.
Tae betyder fot, Kwon betyder hand och Do betyder det mentala och fysiska sättet att utöva något.
Kännetecknet för Taekwondo är användandet av händer och fötter i kampen att försvara sig mot en eller flera motståndare. Alla tekniker är ursprungligen framtagna i defensiv anda eftersom Taekwondo är utvecklad för att försvara sig mot eventuella angripare, även om dagens tävlingsform ser annorlunda ut.

Vår Taekwondo innehåller:

*Sparkar, slag och blockeringstekniker.

*Fighting (utövarna tränas i att besegra en eller flera motståndare).

*Självförsvar.

*Poomse – Taekwondons mönster.

Huvudinstruktör: Mikael Straubhaar
Instruktörer: Martin Eriksson och Tony Rosendahl

 

För tider, se schema.