Skip to content

Bågskytte

Bågskyttens egen hemsida hittar du på Robin Hood Land

CrilleBågskytte är en individuell sport och man kan tävla både på tavla och i flera skogsdiscipliner där bl.a. 3D bågskytte växer och är på frammarsch.

Långbåge
Långbåge är en av tre discipliner inom svenska bågskytteförbundet. Den äldsta typen av skjutvapen vi känner till är pilbågen. Bågen tros ha utvecklats som vapen i Sydeuropa och Nordafrika så tidigit som 15000 f.Kr. Långbåge är ursprunget till dagens moderna bågar men också den båge som används vid s.k. trickskjutning där man bl.a. skjuter på rörliga mål.

Dagens moderna Långbågar är mycket snabba och används bl.a. till jakt i flera Länder. På långbågar används inga sikten utan man skjuter instinktivt, det är den svåraste metoden och det kräver mycket träning.

Recurve
Recurvebågen är en kortare och är mer deflex/reflex i sin utformning den finns en s.k. Jaktrecurve som skjuts traditionellt precis som långbåge, denna kallas klassisk stil. Sedan finns det en variant med sikte och s.k. stabilisator på, detta kallas fristil. Denna variant är den som är representerad i OS.

Compound
Compound bågen är en relativt ny båge med s.k. utväxling som gör att den är lätt att hålla uppdragen och mycket snabb att skjuta med. Denna båge används ofta till jakt och det finns två modeller, dels jakt compound med pinnsikten och dels samma sikte som recurver använder s.k. tavelsikten.

Bågskytte

 

3D-ranchen
Vi på i3 sportcenter förfogar också över Sveriges största öppna s.k. 3D-Ranch.
Denna ligger på gamla skjutområden ca 4 km från klubben. Den blir färdig i maj 2012.
Ranchen innehåller ett stort tavelområde parkeringsplatser och en reception samt en 5 km lång s.k. 3D-bana i skog och öppen terräng.
Där kommer det arrangeras tävlingar, öppna träningar med s.k. “shootingfee” samt givetvis daglig träning.